Blog

Endüstriyel Tip Soğurmalı Soğutma Makinesi

Endüstriyel tip soğurmalı soğutma makinesi kondansör , buharlaştırıcı ve soğurma kabı gibi onu organlarla ısı dönüştürücüsü, konsantratör , konsantratör pompası, soğutucu pompası, soğutucu tankı ve su pompası gibi ara organlardan oluşmuştur. Buharlaştırıcıdaki ve soğurma kabındaki basınç atmosferik basıncın (%1) ‘i konsantratördeki ve kondansatördeki basınç da atmosferik basıncın (%10) ‘u kadarıdır. Buharlaştırıcıdaki, sorma kabinindeki, konsantratördeki ve kondansatördeki basıncın koruması bir zorunluluktur. Çünkü yapılan deneysel araştırmalar sonunda, buharlaştırıcıdaki basınç (0,0042 kg/cm2) artı zaman soğutma makinesi tekerden soğutucu suyun sıcaklığı da (5. 5 °c) arttığı saptanmıştır. soğutucu akışkanın yenilen kullanılmış durumuna getirilme yöntemi, hemen belirtelim ki, bu soğutma makinesinin en belirgin özelliğini oluşturur. Endüstriyel tip sorma soğutma makinasında soğutucu akışkan olarak damlatıp su ve soğurucu olarak bir tuz çözeltisi kullanılır. Soğurucu çözeltinin şu iki özelliğine sahip bulunması gerekir.

•Su ile kolayca karıştırılabilir
•kaynama sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığından daha yüksek olmalıdır.

Buharlaştırıcı da yağmurlama borusundan püskürtülen soğutucu akışkan çevreden ısı alarak buharlaştırır. buharlaşan soğutucu akışkan soğurma yağmurlama borusunda püskürtülen soğurucu çözelti tarafından emilir. Bu çözeltiye sulandırılmış soğurucu çözelti adı verilir. Sulandırılmış soğurucu çözelti sormak abinin dibinde toplanır. Sormak abinin dibindeki toplanan sulandırılmış soğurucu çözelti kondansatör pompası ile konsantratöre basılır.
Konsantratör basılan sulandırılmış soğutucu çözelti, konsantratör pompası ve konsantratör arasına yerleştirilmiş olan bir ısıda dönüştürücüsünden geçirilebilir. Isı dönüştürücüsünü işlevi, sulandırılmış soğutucu çözeltinin sıcaklığına yaklaşık olarak (18,3°c)’ye yükseltmektir konsantratör  içerisinden sıcak su yada buhar geçirilerek bir boru demedi ile donatılmıştır. Konsantratör de, soğutucu akışkan dan buharlaştırılarak soğurucu çözeltinin ayrışması sağlanır. Buharlaşan soğurucu çözeltiden ayrılan soğutucu akışkan kondansatörde yoğunlaşarak soğutucu tankında toplanır. Konsantratörde kalan soğurucu çözelti koyulaşır ve konsantratör çözelti adını alır nokta daha sonra konsantre çözeltinin bir bölümü ısı dönüştürücüsünden geçer, ayırıcı adı verilen bir hücreye dolar. Isı dönüştürücüsünden geçerken konsantre çözeltinin sıcaklığı (18,3°c) ‘ye düşer. diğer yandan ayırıcı da konsantre çözelti basınç düşmesi ne uğradığı için sıcaklığından bir miktar daha kaybeder. Ayırıcı da iyice soğuyan konsantre çözelti soğurucu pompasının sorma kabına bağlayan borunun içerisinde sulandırılmış çözeltiye karışarak orta konsantre çözelti oluşturur. Orta konsantre çözelti de yeniden soğurucu pompası ile soğurucu yağmurlama borusu basılır.

Open chat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?