Blog

Kondansörlerin Önemi

Kompresör tarafından sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklık yükseltilmiş olan soğutucu akışkandan bu basınç ve sıcaklık da ısı alarak yoğunlaşmasını yani sıvı hale gelmesini sağlayan cihazlara kondansör denir. kompresör soğutma devresini yüksek basınç kanadında bulunur. Uygulama alanında, soğutma devrelerinde üç çeşit kondansatörler den yararlanılır.
•hava soğutmalı kondansörler
•su soğutmalı kondansasörler
•karma kondansörler

 

Hava soğutmalı kondansörler

Genellikle, gücü (5B G) ‘ye kadar olan kompresör ya da kompresör grupları ile donatılmış soğutma devrelerinde hava soğutmalı kondansörler kullanılır. Hava soğutmalı kondansörler ya cebri dolaşımlı ya da doğal dolaşımlı olarak imal edilebilirler. Cebri dolaşımlı hava soğutmalı kondansörlerde soğutma bir vantilatörün sağladığı hava ile yapılır. Doğal dolaşımlı hava soğutmalı kondansörlerde ise soğutmanın yapılabilmesi için çevredeki havanın doğal dolaşımdan yararlanılır. Doğal dolaşımlı kondansatörler gürültüsüz çalışma istenilen ev tipi buzdolaplarında, cebri dolaşımlı kondansatörlerde ev tipi buzdolaptaki kompresör lerden daha büyük kompresörlerin bulunduğu gıda pazarı, pastane ve lokanta gibi sokma testlerini kullanılabilir. Cebri hava soğutmalı bir soğutma devresinin fonksiyonel şeması kolayca çizilebilir.

Su soğutmalı kondansörler

Su soğutmalı ı kondansatörler den, genellikle, sanayi tipi soğutma tesislerinden yararlanılır. Uygulama alanında değişiklik varyantları ile karşılaşılan bu kondansatörlerin projelendirilmesi ve yapımı, kompresörün bastığı soğutucu akışkanın sahip olduğu ısının bir bölümünü, bu akışın içerisinde bulunduğu kabın içerisinde içten ya da dış Tansu dolaştırarak soğutma esasına dayandırılır.

Karma kondansörler
Karmak kondansörlerin özde  su soğutmalı fazla bir ayrımı yoktur. Genellikle soğutma suyunun vantilatörler den aldığı hava akımı ile soğutularak yeniden kullanılması amaçlanır. Atmosferik sıcaklığın düşük olduğu durumlarda sadece hava ile soğutmak da mümkündür karma soğutma suyu sağlamanın güç olduğu yerlerde soğutma tesislerinden yararlanılır. Bu soğutma suyu gereksinimi su soğutmalı kondansatörler soğutma suyu gereksinimi ancak 0.1 ‘ni bulur.

Open chat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?