Blog

Kompresör Kapasitesinin Düzenlenmesi

Soğutma tesisleri, bilindiği gibi, önceden saptanan kafeste için hesaplanır. Soğukluk gereksinime arttıkça soğutma tesisini büyütmek gerekir. Bu arada hem belirtelim ki, çok düşük ortam sıcaklığını göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardır., Daima, yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan düşük sıcaklıktaki bir ortama Akar. Soğuk ortamla çevre arasındaki sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa ısı alışverişi de o kadar büyük olur. Soğuk ortama soğutulmak olmak üzere ürünleri, soğuk ortamda çevre arasındaki sıcaklık farkının azalmasına neden olur. Genellikle, soğuk ortama yerleştirilen besin maddelerinin sıcaklığı istenilen sıcakta 24 ya da 36 saat düşürülecekmis  gibi soğutma tesisinin kapasitesi büyük tutulur. Soğutma devresindeki nem, kompresör kapasitesine olumsuz yönde etkiler. Sokma devresindeki nemin kompresör kapasitesinde olumsuz yönde etkilemesi güç kaybına ve soğutma maliyetini yükselmesine neden olur. Kompresör kapasitesini düzenlenerek soğutma maliyetinin düşürmesin de başvurulan birçok yöntem vardır. Biz bu yöntemlerden uygulama değeri yüksek olanlar üzerinde durmalıyız.
Kompresör kapasitesini düzenlenmesinde izlenilen en önemli yöntem, emme sürecinde kompresör silindirine dolan soğutucu akışkanın miktarını regülatör ventil aracı ile azaltmaktır. Emme sürecinde kompresör silindiri içerisine giren soğutucu akışkanın miktarı regülatör ventil aracılığı ile azaltılırsa emme basıncı düşer. Emme basıncının düşmesi genleşme süreci sonunda ki hacmin büyümesine ve gerçek emme hacminin de küçülmesine neden olur. Gerçek emme hacmi küçülünce kompresör kapasitesi azalır. Regülatör ventil aracılığı ile emme sürecinde silindirin içerisine gönderilen soğutucu akışkanı miktarı azaltılarak kapasite düşürülen bir kompresörü ait endikatör diyagramı görülmektedir. Kompresör kapasitesini düzenlenmesinde II yöntem silindire bir kamera ekleyerek ölü hacmi arttırmaktır. Ölü hacim arttırınca genleşme sürücü sonundaki hacmi de artar genleşme süreci sonunda hacmin artması gerek hacmin azalmasına ve diyagram alanının küçülmesine neden olur. Bu yöntemle kompresör kapasitesini %50 oranında azaltmak mümkündür. Silindire bir kamera ekleyerek ölü hacmi arttırılan bir kompresörü ait indikatör diyagramı görülmektedir yöntemler çok silindirli kompresör kullanmak esasına dayanır. Çok silindirli kompresörden yararlanıldığı zaman kapasiteyi düşürmek için ya silindirlerden biri devreden çıkarılır ya da silindirlerden ölü hacimler arasındaki bağlantı kurulur. Kompresör kapasitesini düzenlenmesinde izlenilen yöntemler arasında nokta emme sürecinin sonunda ki emme klapesi hemen kapanmaz, sıkıştırma süreci başladıktan sonra bir süre açık tutulur. Sıkıştırma süreci başladıktan sonra bir süre emme klipsinin açık tutulması soğutucu akışkanı biri bölümünün emme hattında basılmasına neden olur.com soğutucu akışkanın bir bölümü emmi hattına basıldığı için kompresör kapasitesi düşer. Bu yöntemden uygulanabilmesi emmekle hepsinin silindir kapağı üzerinde bulunması gerekir. Emme klipsi piston üzerinde bulunan eşi takımlı kompresörlerde emme klipsini kapanması geciktirmek olanaksızdır. Yöntemler arasında anımsatacak bir kompresör kapı listesi düzenleme yöntemidir. Bu yöntemde regülatör ventil yerine üzerine yerleştirilen bir musluk elle açılıp kapatılarak emmi sürecinde silindir içerisine dolan soğutucu akışkanı miktarını ayarlanır kolay olan bir yöntemdir ve bu yöntem anam ilin devir sayısını düşürür. Anam ilin devir sayısının düşürmesin de çoğu zaman kayış ve kademeli kasnak düzenlemeleri yararlanılır.

Open chat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?